Undersökning av tandläkare

Undersökningen är det första steget för att upptäcka och förebygga tandsjukdomar. Den är uppbyggd av två delar, en röntgenologisk och en klinisk. Vid den kliniska går tandläkaren igenom hela munhålan vilket inkluderar tänder, mjukvävnad (tandköttsfickor, tunga och slemhinnor).

Vid den röntgenologiska delen tas röntgenbilder vilka sedan analyseras, tillsammans med den kliniska delen så ställs eventuella diagnoser och de fynd som gjorts förklaras. Patienten får nu reda på om behov av tandhygienist föreligger samt om det behövs vidare behandling hos tandläkare.

Nu sätts en terapiplan ihop och ett kostnadsförslag presenteras för patienten

Då vi använder senaste tekniken inom skanning så kan patienten se hur bettet förändras med åren och tidigt vara ute med insättning av rätt behandling. Patienten får genom detta en mycket god insikt i hur munnen och tänderna faktiskt ser ut och på så sätt blir patienten mer involverad i sina behandlingar.