Oralkirurgi

Med oralkirurgi avses operationer som utförs i munhåla och käkben. Det kan röra sig om implantat, bentransplantation, avlägsnande av visdomständer eller cystor, samt olika typer av periodontala operationer. Vid större skador och problem med saknade tänder så kan det finnas ett behov för omfattande bettrehabilitering. Vi går i så fall tillsammans igenom de olíka typer av behandlingsalternativ som finns tillgängliga så att du som patient kan känna dig trygg med den behandling som väljs.