Fyllningar/Lagningar

Små till medelstora frakturer som kariesangrepp, sprickor och uttjänta lagningar i behov av utbyte lagas vanligtvis med en kompositfyllning i tandens naturliga färg. Behandlingen börjar med att avlägsna all sjuk vävnad och eventuellt rensa med bakteriedödande medel. Därefter tätas och rotfylls kaviteten för att återställa den skadade tanden. Avslutningsvis putsas och poleras tanden för att anpassas in i bettet. Vid behov erbjuder vi självklart bedövning av tanden.