Förebyggande behandling hos tandhygienist

Tandhygienistens roll är att förebygga munhälsorelaterade problem och tandsjukdomar genom grundlig undersökning samt rengöring av tänder och tandkött. De intervall som bestäms görs efter en individuell riskbedömning.

Tandhygienisten instruerar även patienten hur denne skall använda munvårdsartiklar utformat för just den patienten.